Renna mellom Grimsvann og Grimsvassputten

Fra Grimsvann ledes vannet i denne renna ned til Grimsvassputten - for å gi Oslo et bidrag til drikkevannsforsyningen!

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

11 Sep 2004

Ved Grimsvanndemningen

Av Steinar Kjærnsrød

Demningen ved Grimsvann er en av de best bevarte og særpregete steinkistedemningene i Marka

10 Sep 2004

Sensommer ved Katnosa

Av Steinar Kjærnsrød

Det er nydelig sensommer i dag, men et varsel i lufta om at høst og vinter ikke er langt unna. Bildet er tatt fra odden nordvest for Sandvikshytta.

09 Sep 2004

Klar høstdag på Kleivstua

Av Erik Unneberg

September har kommet med ren, klar luft, og i dag var det nesten 20 grader midt på dagen. Kleivstua ligger langt vest på Krokskogen, og var tidligere skysstasjon på den gamle kongeveien. I dag drives stedet som kurs- og konferansesenter samt som arrangør av selskaper