Ved Grimsvanndemningen

Demningen ved Grimsvann er en av de best bevarte og særpregete steinkistedemningene i Marka

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

10 Sep 2004

Sensommer ved Katnosa

Av Steinar Kjærnsrød

Det er nydelig sensommer i dag, men et varsel i lufta om at høst og vinter ikke er langt unna. Bildet er tatt fra odden nordvest for Sandvikshytta.

09 Sep 2004

Klar høstdag på Kleivstua

Av Erik Unneberg

September har kommet med ren, klar luft, og i dag var det nesten 20 grader midt på dagen. Kleivstua ligger langt vest på Krokskogen, og var tidligere skysstasjon på den gamle kongeveien. I dag drives stedet som kurs- og konferansesenter samt som arrangør av selskaper

09 Sep 2004

Benteplassen

Av Erik Unneberg

Benteplassen er en av de mange boplasser hvor finnene slo seg ned på 1600- og 1700-tallet. Plassen har navn etter Bent Aslesen Finne som hjalp norske soldater med sin lokalkunnskap under den store nordiske krig i 1716. Etter avtale med den norske kapteinen Coucheron gikk Bents kone Kari Hiran inn i de svenske troppene (som var på vei mot Ringerike) og narret dem til å tro at nordmennene hadde fått 1000 mann i forsterkninger. Svenskene trakk seg derfor tilbake. Kari Hiran er kalt "Krokskogens første partisan", og fikk i 1956 en minnesten på Benteplassen (til venstre i bildet).