Perhusfjellet sett fra Skarvvann

Perhusfjellet er litt spesielt. Her er den bratte ryggen på «feil» side, nemlig mot øst, og ikke mot vest som Krokskogen er. Klar fin høstdag.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

01 Sep 2018

Perfekt høstkveld ved Skarvvann

Av Morten Synstelien

Det er svært lite vann i Skarvvann, og fint å fyre bål der hvor det normalt står vann. Fant ei tørrbuske som nok hadde ligget i vannet en stund, men den tørre sommeren hadde løst det problemet. Litt artig at nabobålet hadde mest røyk og lite ild. Vi ser ryggen på Pershusfjellet. Bildet er tatt mot nord.

13 Sep 2019

Varm sol ved Øyevann

Av Odd Tore Saugerud

Etter en soppekspedisjon i tett og skyggefull skog var det fristende å varme seg litt opp igjen ved Øyevann før tilbaketuren til Franskleiv. Bildet av Øyevann med begynnende høstfarger og i litt gyllen sol står ikke mye tilbake for vinterbilder fra samme sted, men med blauthøl og flytetorver er dette ikke turterreng når det er barmark.

13 Sep 2019

Kølabonnen Buråsbonn i Vestmarka

Av Odd Tore Saugerud

Buråsbonn er én av de tallrike kølabonnene i Vestmarka, og er kjentmannspost denne perioden. I Kjentmannshåndboken står det at malmen i dette området (Vestre Bærum) ikke var god nok. Det er ikke riktig: Jernmalmen her var jernglans, i motsetning til magnetitt ellers i landet. Jernglans var lettere å bearbeide til jern i de primitive renneverksovnene, eller rennherdene, som var i bruk til begynnelsen av 1600-tallet. Innledningsvis ble derfor malm fra Vestre Bærum fraktet til Kongens jernhytter langs Akerselva. Langs Lomma var det fossekraft, i omegnen skog for produksjon av trekull og kortere transport av jernglans. Kongen ga derfor Paul Smelter i oppdrag å etablere nye jernhytter der i 1610. I 1615 ble de gamle langs Akerselva lagt ned. Kilder: bl.a. geolog Johannes A. Dons (1920 – 2009). Se også bilde nr. 27275 og bilde nr. 32086.