Kølabonnen Buråsbonn i Vestmarka

Buråsbonn er én av de tallrike kølabonnene i Vestmarka, og er kjentmannspost denne perioden. I Kjentmannshåndboken står det at malmen i dette området (Vestre Bærum) ikke var god nok. Det er ikke riktig: Jernmalmen her var jernglans, i motsetning til magnetitt ellers i landet. Jernglans var lettere å bearbeide til jern i de primitive renneverksovnene, eller rennherdene, som var i bruk til begynnelsen av 1600-tallet. Innledningsvis ble derfor malm fra Vestre Bærum fraktet til Kongens jernhytter langs Akerselva. Langs Lomma var det fossekraft, i omegnen skog for produksjon av trekull og kortere transport av jernglans. Kongen ga derfor Paul Smelter i oppdrag å etablere nye jernhytter der i 1610. I 1615 ble de gamle langs Akerselva lagt ned. Kilder: bl.a. geolog Johannes A. Dons (1920 – 2009). Se også bilde nr. 27275 og bilde nr. 32086.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

12 Jul 2017

Det gror i Manaskardet

Av Morten Synstelien

Det gror mer og mer igjen her, så måtte litt opp for å få tatt bilde. Storøya rett ned. Litt skumle regnskyer.

19 Mai 2019

Hestevei mellom Tømte og Tømtehytta

Av Morten Synstelien

Et kjølig område, og isen har ikke smeltet helt vekk enda. Men veien må ha vært riktig laget, for står bra.

19 Mai 2019

Flotte naturmurer ved Solemskogen

Av Morten Synstelien

Flotte murte steingjerder. Må ha vært karrig jord med så mye stein. Mye jobb med disse.