Drømmeforhold for turskøyter på Steinsfjorden: dag 1

Det er noen ganger det klaffer med kulde og høytrykk. Da legger isen seg, og turskøyter må fram. Dette varer vanligvis ikke mange timene før snøen kommer. Her er jeg ved Småøyene for å sjekke istykkelsen for RegObs. NB! Husk nødvendig utstyr og kompetanse hvis du skal utpå isen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

02 Apr 2018

Trugetur i Åboråsen i flott vårsol

Av Morten Synstelien

På våren er det fint å ta fram trugene og gå på litt uvante plasser, steder det ikke er løyper, vei eller stier. Her er vi på syd-/vest-siden av Åboråsen. Vi ser innover Marka, med Gyrihaugen som toppunkt. Men ser du godt etter, ser du gapahuken i skileiken på Kleivstua. Du ser også hytta som heter Solstua som friluftsklubben leier ut. Åboråsen er mye høyere enn du skulle tro, og bakken kjennes godt. Bra trim, da er det godt å stoppe, snu seg og nyte utsikten.

20 Feb 2019

Isen ligger på Sælabunn

Av Morten Synstelien

Det er fint å gå på stranda ved Rytteraker. Siden Sælabunn er så grunn, legger isen seg her relativ tidlig, sett i forhold til isen på selve Tyrifjorden, som sjelden legger seg helt.

20 Feb 2019

Isen er dårlig ved Lemostangen

Av Morten Synstelien

Isen er bestandig svak her ved Rytterakertangen, og det er ofte åpne råker. Helt normalt at isen legger seg og går opp fire til fem ganger i løpet av vinteren. Vi ser Storøya og Purkøya, som går i ett med Storøya. Sol og fine forhold i dag.