Isen ligger på Sælabunn

Det er fint å gå på stranda ved Rytteraker. Siden Sælabunn er så grunn, legger isen seg her relativ tidlig, sett i forhold til isen på selve Tyrifjorden, som sjelden legger seg helt.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

20 Feb 2019

Isen er dårlig ved Lemostangen

Av Morten Synstelien

Isen er bestandig svak her ved Rytterakertangen, og det er ofte åpne råker. Helt normalt at isen legger seg og går opp fire til fem ganger i løpet av vinteren. Vi ser Storøya og Purkøya, som går i ett med Storøya. Sol og fine forhold i dag.

16 Feb 2019

Åpne råker i isen på Sælabunn

Av Morten Synstelien

Syd- og nordvendte spisser har alltid svak is, her er det åpne råker like ved land. Vi ser Finnemarka og begge Svartøyene. Bønsnes til høyre.

16 Feb 2019

Perfekt sted for en rast

Av Morten Synstelien |

Har du nødvendig kompetanse, rett utstyr, ei sitteplate og en termos med kaffe - Ja da kan du oppleve dette. Sola varmer, og isen er OK. Rytterakertangen rett frem, og ryggen på Krokskogen i bakgrunnen. På denne turen møtte jeg ikke en sjel, til tross for nesten drømmeforhold. Siden isen er svak eller borte rundt tangen, er turskøyter med fjellskibindinger utrolig fint. Bare å klipse av skøytene og gå over Rytteragertangen på det tynneste, for så å fortsette turen.