Åpne råker i isen på Sælabunn

Syd- og nordvendte spisser har alltid svak is, her er det åpne råker like ved land. Vi ser Finnemarka og begge Svartøyene. Bønsnes til høyre.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

16 Feb 2019

Perfekt sted for en rast

Av Morten Synstelien |

Har du nødvendig kompetanse, rett utstyr, ei sitteplate og en termos med kaffe - Ja da kan du oppleve dette. Sola varmer, og isen er OK. Rytterakertangen rett frem, og ryggen på Krokskogen i bakgrunnen. På denne turen møtte jeg ikke en sjel, til tross for nesten drømmeforhold. Siden isen er svak eller borte rundt tangen, er turskøyter med fjellskibindinger utrolig fint. Bare å klipse av skøytene og gå over Rytteragertangen på det tynneste, for så å fortsette turen.

26 Des 2001

En ruin med gapahuk

Av Odd Tore Saugerud

Det er flere godt synlige ruiner etter bygninger på tangen hvor Huldreheim ligger. Ruinen på bilde nr. 32015 var kjentmannspost i perioden 2000 – 2002, og da var det også satt opp en gapahuk på en av de andre ruinene. Den har ikke overlevd til nå (2019).

25 Feb 2018

Særegent skilt

Av Morten Synstelien

Like før du kommer til Krokkleiva går det inn en liten vei til et jorde. Dette jordet rett nedenfor Sundvolden oppvekstsenter blir brukt som landingsplass for paraglidere og hangglidere, eller PG og HG som det ofte blir forkortet. Du ser skiltet fra gangveien om du går eller sykler rute 303 Sundvollen - Kleivstua. Skiltet hadde trengt en vask.