Gamleveien til Retthella fra Øvre Grønndokka i Sundvollen

Den gamle seterveien er flott, men litt utsatt for ras. Det kommer stadig ned steiner på våren. Et fint alternativ til selve kleiva, men denne kjerreveien er ikke så kjent. Flott hvis du skal ta kjentmannsposten Pipestein og kjører kollektivt, da sparer du mange meter ved å ta denne veien.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Sep 2018

Stormyra ved Torgetjen i høstprakt

Av Morten Synstelien

Om vinteren går løype 1223 her i en flott trasé. Dette er ei av de store myrene. Fint å lage løyper her, selv om dette er et av de stedene hvor tåka kan bli helt ekstrem. Før alle stolpene ble satt opp, var det en løypekjører som kjørte seg bort her med løypemaskina. Tåka er blir så tett som det er mulig tror jeg. Se for øvrig bilde nr. 8107 for å se hvordan det ser ut her om vinteren på en fin skidag.

27 Okt 2018

Stein på stubbe-merking

Av Morten Synstelien

Den gamle merkingen med en stein på en stein eller en stubbe er flott. Holder i årevis. Her fra stien ved Retthella mot Lårviktjern.

27 Mai 2018

Plog som har vært parkert lenge

Av Morten Synstelien

Denne plogen står i Gaupeskarveien, like ved krysset Stubdalsveien. Den må ha vært her lenge, se bare på bjørkene som har vokst opp midt i plogen. Tyverisikring?