Stormyra ved Torgetjen i høstprakt

Om vinteren går løype 1223 her i en flott trasé. Dette er ei av de store myrene. Fint å lage løyper her, selv om dette er et av de stedene hvor tåka kan bli helt ekstrem. Før alle stolpene ble satt opp, var det en løypekjører som kjørte seg bort her med løypemaskina. Tåka er blir så tett som det er mulig tror jeg. Se for øvrig bilde nr. 8107 for å se hvordan det ser ut her om vinteren på en fin skidag.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

27 Okt 2018

Stein på stubbe-merking

Av Morten Synstelien

Den gamle merkingen med en stein på en stein eller en stubbe er flott. Holder i årevis. Her fra stien ved Retthella mot Lårviktjern.

27 Mai 2018

Plog som har vært parkert lenge

Av Morten Synstelien

Denne plogen står i Gaupeskarveien, like ved krysset Stubdalsveien. Den må ha vært her lenge, se bare på bjørkene som har vokst opp midt i plogen. Tyverisikring?

19 Sep 2018

Auretjern i høstprakt

Av Morten Synstelien

Hadde bare gått her på ski tidligere, men jeg må si at det er en fin plass på høsten. Skiløype 310 går til høyre her inni skogen.