Se hva som skjer

Rett ved skiløypa mellom Kalrasen og Stormyra, nord for Mylla, ligger et tjern med det noe spesielle navnet Selehøvre. Dette lille kamuflasjeteltet inneholder en stol og har fin utsikt over tjernet, så noe må det være å se på.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

19 Aug 2019

Øvre del av Krokkleiva stengt

Av Morten Synstelien

På grunn av restaureringen av Krokkleiva, er de siste 200 meterne mot toppen helt stengt frem til 6. september. Frem til det kan være mulig for grupper å få dispensasjon til å passere, men det må avtales med entrepenøren. Arbeidet vil vare til et stykke ut på høsten, men det går fortsatt an å bruke Nordkleiva.

27 Okt 2017

Milorgskilt på Retthella

Av Morten Synstelien

De høye åsene med god sikt gir fine radioforhold, sikkert derfor disse plassene ble valgt.

18 Aug 2019

Skiltet ved Mostua ligger nede

Av Morten Synstelien |

Kjentmannsposten ved Benteplassen er ikke lett å finne, og vi brukte mye tid på å finne den. Veldig gjengrodd område og rufsete. Nesten rart å tenke på at her har det vært hus, og det er lett å tenke seg bedre og mer egna steder. Det er vel derfor huset er borte også.