Milorghytta Baklia

Denne milorghytta ligger i Nesseterdalen. Hytta er åpen, men vanskelig å finne hvis du ikke vet hvor den er. Den var dekket av granbar under krigen og da gikk Osloveien langs Neslandet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

30 Sep 2018

Milorghytta HQ på Krokskogen

Av Morten Synstelien

Denne typen milorghytter var prefabrikert, her er taket renovert. På døren står det en gammel advarsel om at selvskudd er utlagt.

30 Sep 2018

Restaurert Rolighet

Av Morten Synstelien

Forfallet hadde kommet langt da milorghytta Rolighet ble restaurert. Jorda hadde begynt å sige inn i den, og måttes gravet ut igjen.

30 Sep 2018

Notater funnet i milorghytta Rolighet

Av Morten Synstelien

Under restaureringen av milorghytta Rolighet på Krokskogen fant man notater fra et sprengstoffkurs. Disse er slått opp på veggen der nå.