Planløsning for Rolighet

Dette skiltet henger på veggen til milorghytta Rolighet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

30 Sep 2018

Infoskilt ved milorghytta Rolighet

Av Morten Synstelien

Dette skiltet er plassert på milorghytta Rolighet.

30 Sep 2018

Merking ved milorghytta Rolighet

Av Morten Synstelien

Milorghytta Rolighet hadde forfalt, Den var egentlig forbi all redning, men ble allikevel restaurert, og dermed reddet.

30 Sep 2018

Milorghytta Rolighet

Av Morten Synstelien

Milorghytta Rolighet var kjentmanspost i 2012, og har siden blitt restaurert. Ligger som de fleste milorghytter knotete til. Under krigen stod skogen tett her.