Under brua og ned til Nøklevann

Han var nettopp oppå brua - nå er han på vei under, og fortsetter så i flere slyng ned til Nøklevann. Korketrekkeren ble anlagt av konsul Thomas Heftye, som drev utfartsstedet Sarabråten på slutten av 1800-tallet. Etter sigende bygde han Korketrekkeren fordi han ville gi sine besøkende en litt spesiell opplevelse når de skulle ta seg fram med hest og vogn ned mot Nøklevann. Og en spesiell opplevelse er det - også på sykkel! OBS: Etter at dette bildet ble tatt, er undergangen stengt.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

14 Aug 2004

I Thomas Heftyes fotspor

Av Eivind Molde

På vei fra Østmarksetra kommer du hit til Korketrekkeren like før Nøklevann. Konsul Thomas Heftye, som drev utfartsstedet Sarabråten på slutten av 1800-tallet, anla denne veien, etter sigende fordi han ville gi sine besøkende en litt spesiell opplevelse når de skulle ta seg fram med hest og vogn ned mot Nøklevann. OBS: Etter at dette bildet ble tatt, er undergangen stengt.

14 Aug 2004

Populært badevann nær byen

Av Eivind Molde |

Ulsrudvannet trekker mye folk fra de østlige bydelene sommerstid. Det ligger ikke langt fra bebyggelsen - men likevel befinner du deg altså ved et idyllisk vann "midt i skogen".

14 Aug 2004

Sommer ved Ulsrudvannet

Av Eivind Molde

Et nydelig vann - ett minutt fra parkeringsplassen, kan man ønske seg noe mer på en varm augustdag?