Der henger den fremdeles

For snart elleve år siden dokumenterte fotografen det litt snodig oppnedhengende trig.merket på Brennberget (se bilde nr. 9287). Det henger der fremdeles, på Lillomarkas høyeste punkt.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

30 Mai 2019

Frodig opp Manaskardet

Av Line Mork

Sundvollen-Kleivstua er kjent. Og bratt. Litt bratt er det fra Elstangen også, men dette er en flott tur opp Manaskardet, og gjerne videre nordover til Kleivstua.

30 Mai 2019

Flott skog langs Åboråsen

Av Line Mork

Stien nordover fra Finneflakseter til Kongens utsikt er relativt nymerket, men variert og fin.

31 Mai 2019

Taubanen: øvre vendehjul og to lette bærebukker

Av Odd Tore Saugerud |

Siden vaieren måtte holdes stram fikk vendehjulene stor belastning, og de måtte derfor stå på solide betongfundament. På tønneheisen satt hver tønne permanent fast på vaieren. På- og avstigning foregikk derfor i fart for de passasjerene som klarte det. Alternativet var å stoppe driften til passasjerene var på plass. Da stoppet også de andre tønnene, og man hang i uvisse inntil driften startet igjen. Inn mot vendehjulene sto bærebukkene tettere, så vertikal last på disse var lavere enn på bærebukkene underveis. Strekkene underveis var også lenger, så bukkene der måtte utføres mer solid. Et ganske primitivt anlegg, men det virket helt til Dronningveien og privatbilene kom.