Gammel opparbeidet hestvei i Enli naturreservat

Isi og Enli naturreservater i den sydvendte lia vest for Eineåsen er bratt og skogbevokst med tallrike skrenter og stup. Men i bratta mellom skrenter og stup har bøndene opparbeidet et nett av gamle hestveier. Her er et parti av en av dem, trangt og bratt, hvor det fortsatt står stabbesteiner. Veien ble brukt av kølakjørere og til kjøring av malm fra Det Nye Berg, se bilde nr. 27278, og tømmer. Det må ha vært en krevende og risikabel transport både for hest og kjørekar.

Gammel opparbeidet hestvei i Enli naturreservat

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

12 Mai 2019

Fjongt på Mørkganga

Av Nina Didriksen

«Bunadsgeriljaen» er bokstavelig talt i vinden for tiden. Damene kjemper for gode fødetilbud i distriktene, og søndag tok to av dem med seg nordmørsbunadene på tur. Der fikk de svingt seg i god bris med fantastisk utsikt.

12 Mai 2019

Fra tights til bunad på toppen av Mørkganga

Av Nina Didriksen

Et noe uvanlig syn ved Mørkganga: to damer som skifter til bunad. De kom fra den senere tids mye omtalte «bunadsgeriljaen» og skulle ta noen bilder ved den spektakulære kløften og utsiktspunktet.

08 Mai 2019

Kulturminnestien Holstad

Av Erik Unneberg

I Askjumskogen går det en fem kilometer lang kulturminnesti, med 17 utplasserte poster.