Mot Vikersund

Bildet er tatt sydvest mot Vikersund, dette er like ved Tyrifjorden skole, du skimter låven i forgrunnen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

03 Feb 2019

Elg i kål

Av Øyvind Stigsrud |

Ved Mosmoen blir det lagt ut litt grønnsaker som ikke er egnet for menneskeføde, noe både elg og rådyr setter stor pris på. Et av de sikreste stedene å se dyr i skumring i Hole.

03 Mar 2019

Vått på Sognsvann

Av Line Mork

Vannet var best egnet til å speile seg i i dag, men skiløypene fra Sognsvann var flotte med grovkornet snø og nypreparerte spor.

02 Mar 2019

God plass ved Røyse skole

Av Morten Synstelien

Det er bra med parkeringsmuligheter ved Røyse skole utenom skoletiden. På dagtid i uka kan det være ganske fullt her. Skiløypene går rett nord for parkeringsplassen. Vi ser Libakke rett frem. Her er det fint å gå Røyse rundt, og ligger litt mer snørikt og solrikt til.