Hydrologisk målestasjon

I det flatere området nedenfor Løkebergfossen ligger NVEs hydrologiske målestasjon som måler vannføringen i elva. Den måler med overfall tilsvarende målestasjonen i Sæterbekken, se bilde nr. 24648, men overfallet er her større og buet. Sist vi var her, var det flere sjøørreter som forsøkte å komme seg opp overfallet, men få klarte det.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

01 Mar 2019

En terskel med sjøørrettrapp(?)

Av Odd Tore Saugerud

Nedenfor Løkebergfossen har det blitt støpt en betongterskel med renne. En trapp til et mulig gyteområde for sjøørret under fossen? Adkomstvei for fisken ved lav vannføring? Ifølge beskrivelser i litteraturen går sjøørreten til denne fossen.

01 Mar 2019

Løkebergfossen under brua

Av Odd Tore Saugerud

Løkebergfossen har blitt lagt under bru, men er fortsatt synlig og tilgjengelig. Dette i motsetning til de fleste andre større fossene i elva, som har havnet i kulvert eller i utsprengt tunnel. Nedenfor fossen hadde Løkeberg gård en kvern som var i drift i 1686, ref. «Bærumsmarka» (1. utgave) av Trygve Christensen.

01 Mar 2019

Snødekke på Øverland bru, vårløsning i elva

Av Odd Tore Saugerud

Mildværet har satt sitt preg på Øverlandselva. Ikke vårflom, men heller ikke is og vintervannføring. På brua ligger det fortsatt snødekke, og i omegnen bærer skaren en mann uten ski.