En terskel med sjøørrettrapp(?)

Nedenfor Sagfossen har det blitt støpt en betongterskel med renne. En trapp til et mulig gyteområde for sjøørret i kulpen nedenfor fossen? Adkomstvei for fisken ved lav vannføring? Ifølge beskrivelser i litteraturen går sjøørreten til denne fossen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

01 Mar 2019

Sagfossen ved Prestveien

Av Odd Tore Saugerud

Sagfossen har blitt lagt under bru, men er fortsatt synlig og tilgjengelig. Dette i motsetning til de fleste andre større fossene i elva, som har havnet i kulvert eller i utsprengt tunnel. Her lå det en sag allerede i 1611, sannsynligvis på østsiden av elva.

01 Mar 2019

Snødekke på Øverland bru, vårløsning i elva

Av Odd Tore Saugerud

Mildværet har satt sitt preg på Øverlandselva. Ikke vårflom, men heller ikke is og vintervannføring. På brua ligger det fortsatt snødekke, og i omegnen bærer skaren en mann uten ski.

01 Mar 2019

Lite snø utenfor, men påskeføre i løypa

Av Jonathan Roll |

Fra Kjærlighetsstien på Billingstad i Asker.