Vinterlig stemning ved Elvelia

Løypene står fortsatt godt.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

29 Des 2018

Et av hogstfeltene mellom Skansebakken og Heggelia

Av Lars Kristian Bjørløw

I svingen borte ved trærne ser man en skiløper, men her er et bilde av de mange hogstfeltene langs veien. Hele området ville sett mye bedre ut hvis en del av trærne hadde stått igjen. Slik snauhogst er forbudt i andre land.

29 Des 2018

Løype 1152, Gråseterveien ved Nedre Fjølhytta

Av Lars Kristian Bjørløw

I svingen her heller løypa ut mot kanten, så ved stor fart er det ganske ubehagelig når følelsen av å havne i grøfta er veldig stor. Langt mindre folk i denne løypa i dag enn i går.

29 Des 2018

På den sikre siden

Av Nina Didriksen

Det er hardt i skiløypa mange steder, som her ned mot Borgerseterkrysset. Noen foretrakk å spare vonde knær og forserte bakken til fots. Fotografen testet et par felleski med stålkanter, og det var et greit valg i dag.