Årets første skiløper på Svartbekken

Fornøyd skiløper på pakket veitrasé.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

07 Des 2018

Tromling på Djupdalsveien

Av Kjell Berg |

Nå pakkes veien for første gang i år, og kommer det mer snø, kan vi kanskje sette spor også.

07 Des 2018

Nysnøføre ved Kolltjern

Av Nina Didriksen |

Løypebas Rolf har pakket snøen ut fra Ringkollen. Det er fint tørrsnøføre inn i Krokskogen denne førjulsfredagen, men en del fuktighet over myrene, fare for ising.

06 Des 2018

Sollifossen i Burudelva: kulde og istapper

Av Odd Tore Saugerud

Som skrevet under bilde nr. 30271 er vannføringen nå avtagende, men fortsatt tilstrekkelig til å gi nok sprut til å danne istapper og sørge for at elvebreddene er glatte. Under snøen som faller nå, ville dagens tur vært uforsvarlig.