Kråka: restene etter huset ved porten 2018

bilde nr. 30207 fra 1936 er det et hus til høyre for porten. Denne røysen med takstein er alt som er igjen av det.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

14 Nov 2018

Kråka 1936

Av Odd Tore Saugerud

Dette bildet tatt 13. september 1936 av Fritz Holland viser Kråka sett fra porten på bilde nr. 30210. Da var innmarka åpen, og det var fri utsikt til Bogstadvannet. Av huset til høyre for porten er det nå bare en røys med takstein igjen, se bilde nr. 30208.

14 Nov 2018

Kråka: «kaffebordet» i skogen

Av Odd Tore Saugerud

Bordet på «kaffeplassen» har innskrften «1881» og ordet «dollar» inne i en sirkel. Kanskje et av norskamerikanerens minner fra USA om sølvdollarer, som var skikkelig solide saker.

13 Nov 2018

Huldrestry eller hengestry ved Høgåskleiva

Av Odd Tore Saugerud

Dette er et bilde av typisk lav ved Høgåskleiva, i prinsippet nokså lik den på bilde nr. 22437. Den gangen var det flere slike lange tråder av lav, noe som er typisk for huldrestry. En forklaring kan være tørr sommer og dårlige vekstforhold, en annen kan være at dette ikke er huldrestry, men hengestry. Bildene av de to artene er nokså like, og en sammenligning med beskrivelse av likheter og forskjeller har jeg ikke funnet på Internett. Så for en amatør på lav er det ikke mulig å trekke noen konklusjon. Det er mange kjente voksesteder for hengestry på Krokskogen, men det er ikke oppgitt hvor de er. Dette kan være et truet sted, for det er ikke langt til nye flatehogster her.