Mot Fåbro

Hovedhuset på Fåbro ved Lysakerelven ble oppført ca. 1760, og var i sin tid sommerhus for dikteren Christian Braunman Tullin (1728-1765). Han var medeier i en av industribedriftene langs elven: Faabro Spigerfabrique. Den var i virksomhet fra 1750 til 1830. Fåbro gård var for øvrig utskilt fra Sollerud gård. Bildet er tatt fra broen over Granfossen.

Mot Fåbro

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

10 Nov 2018

Beskjeden novemberutgave

Av Erik Unneberg

Selv om det er november og høstlig som bare det, var det en relativ beskjeden vannmengde som kastet seg ut i Jarfossen i dag.

10 Nov 2018

Ved Lysaker mølle

Av Erik Unneberg

Dette bildet er tatt fra broen ved Lysaker mølle (t.h.), og viser litt av Lysakerelvens siste ferd mot fjorden. I motsatt retning går laksen opp for å gyte, via laksetrappene til høyre. På den andre siden av broen så vi åtte store, slitne laks som var ferdig med den forseringen.

10 Nov 2018

Hvileplass ved elven

Av Erik Unneberg

Det var yr i luften denne grå novemberdagen, men fint turvær før det varslede regnet. På den fine turveien langs Lysakerelven er det flere fine rasteplasser, men denne er nok mer aktuell på tørrere dager.