Her blir det mulighet for sesongens første skitur!

Pakking av såle for løypene ut fra Brovoll.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

30 Okt 2018

Første løypekjøring for sesongen

Av Jarle Jensen |

Da er vi i gang med pakking av såle for løypene ut fra Brovoll.

29 Okt 2018

Vinterstemning ved veiviserodden

Av Odd Tore Saugerud |

Det ble etter hvert skikkelig vinterstemning ved Spålen i dag, kraftig snøfall med store snøflak, og de la seg både på isen på vannene og i åpne områder i terrenget. Nærmest i snøføyka er veiviserodden, og bak den Spålshytta. Mesteparten av Spålen er isfri, og det samme gjelder også Damtjern og Storflåtan. Også Storflåtan har lav vannstand. Veien ned fra Damtjern var hvit og nokså blank etter bilene som hadde kjørt der.

29 Okt 2018

Spålen er fortsatt ikke full

Av Odd Tore Saugerud

Rehabiliteringen av demningen er nå ferdig, og damluka er satt. Arbeidet ser ut til å være ordentlig utført, med mange originaldeler og noen nye. Fugemasse har laget gråsteinene lyse mange steder, men det går vel over. Det er litt lekkasje nederst i luken, men det må det vel også være om ikke Spålselva skal være tørr. Vannstanden er nå i overkant av en meter lavere enn normalt.