Fortsatt høst ved Landåsveien i Vestby

Her, rett ved boligfeltet i Landåsveien, går det skiløype mot Libråten vinterstid. Den siste torsdagen i oktober var det imidlertid høsten som fortsatt hadde overtaket. Vi ser her mot Kleiver gård. Rett utenfor bildets høyre kant går Vestbyveien. Der går sykkelrute 367 mellom Vestby og Korsegården.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

23 Okt 2018

Utsikt i haglvær mot solnedgangen over Trehørningen

Av Odd Tore Saugerud

Under tilbaketuren ned sydryggen av Mørkreiåsen kom det en kraftig haglskur. Den holdt seg til jeg nådde en liten kolle på kote 550 moh. med litt utsikt, så jeg rakk å ta dette bildet mot Trehørningen før skuren hadde gitt seg helt. Da var det hvitt i gropene på bakken, men det smeltet med én gang. Veien tilbake til By i Lommedalen hadde imidlertid blitt våt og litt sleip.

23 Okt 2018

Utsikt fra Mørkreiåsen mot Kampeknerten

Av Odd Tore Saugerud

Tvillingtoppen i øst er ikke synlig fra toppen av Mørkreiåsen, men ved å krabbe ned mellom skrenter og stup var det mulig å få dette bildet av toppen på Kampeknerten i de siste gylne solstråler. Terrenget på sydsiden av Mørkreiåsen er ikke innbydende, med tallrike småkoller og daler med skrenter og stup, og områder med tett granskog. Dette er ikke vist hverken på turkartet eller GPS Topokartet i større målestokk og med mindre ekvidistanse. Når det da også denne gangen viste seg å være dårlig GPS-dekning i området ved foten av kollene og i nedre deler av kløfta, blir grov kompasskurs og omgåelse av hindringer måten å komme opp på. Jeg gikk i nær ti minutter uten at GPS-en viste at jeg flyttet meg.

23 Okt 2018

Utsikt fra Mørkreiåsen mot Gullikskollen og Gyrihaugen

Av Odd Tore Saugerud

Toppen på Mørkreiåsen er egentlig berg i dagen med en hesteskoformet skrent mot øst, nord og vest. Den er omgitt av ganske høy og tett granskog, og utsikten er meget begrenset. Bildet viser utsikten i en smal sektor mot vest, med Gyrihaugen og ukjente blåner i bakgrunnen, og veststupet på naboen Gullikskollen i nedre høyre hjørne. Installasjonene på Gyrihaugen er synlige på en god skjerm.