Utsikt fra Mørkreiåsen mot Kampeknerten

Tvillingtoppen i øst er ikke synlig fra toppen av Mørkreiåsen, men ved å krabbe ned mellom skrenter og stup var det mulig å få dette bildet av toppen på Kampeknerten i de siste gylne solstråler. Terrenget på sydsiden av Mørkreiåsen er ikke innbydende, med tallrike småkoller og daler med skrenter og stup, og områder med tett granskog. Dette er ikke vist hverken på turkartet eller GPS Topokartet i større målestokk og med mindre ekvidistanse. Når det da også denne gangen viste seg å være dårlig GPS-dekning i området ved foten av kollene og i nedre deler av kløfta, blir grov kompasskurs og omgåelse av hindringer måten å komme opp på. Jeg gikk i nær ti minutter uten at GPS-en viste at jeg flyttet meg.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

23 Okt 2018

Utsikt fra Mørkreiåsen mot Gullikskollen og Gyrihaugen

Av Odd Tore Saugerud

Toppen på Mørkreiåsen er egentlig berg i dagen med en hesteskoformet skrent mot øst, nord og vest. Den er omgitt av ganske høy og tett granskog, og utsikten er meget begrenset. Bildet viser utsikten i en smal sektor mot vest, med Gyrihaugen og ukjente blåner i bakgrunnen, og veststupet på naboen Gullikskollen i nedre høyre hjørne. Installasjonene på Gyrihaugen er synlige på en god skjerm.

23 Okt 2018

En minnestein ved halevingen

Av Odd Tore Saugerud |

Rett ved halevingen til Thunderjeten som styrtet, står denne minnesteinen over jagerpiloten sersjant Ottar Kaare Eide. Den ble reist 29. august 2015.

23 Okt 2018

Rester av halevingen til en Thunderjet F-84

Av Odd Tore Saugerud |

Flystyrten var voldsom, det ble et flammehav, og deler av flyet ble spredt over et stort område i uoversiktlig terreng. Halevingen havnet om lag 700 meter sydøst for turbinen på bilde nr. 30135. I bakgrunnen på bildet er det en halvstor stein. Denne har nå blitt til en minnestein over flyveren, se bilde nr. 30137.