Utsikt fra Mørkreiåsen mot Gullikskollen og Gyrihaugen

Toppen på Mørkreiåsen er egentlig berg i dagen med en hesteskoformet skrent mot øst, nord og vest. Den er omgitt av ganske høy og tett granskog, og utsikten er meget begrenset. Bildet viser utsikten i en smal sektor mot vest, med Gyrihaugen og ukjente blåner i bakgrunnen, og veststupet på naboen Gullikskollen i nedre høyre hjørne. Installasjonene på Gyrihaugen er synlige på en god skjerm.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

23 Okt 2018

En minnestein ved halevingen

Av Odd Tore Saugerud |

Rett ved halevingen til Thunderjeten som styrtet, står denne minnesteinen over jagerpiloten sersjant Ottar Kaare Eide. Den ble reist 29. august 2015.

23 Okt 2018

Rester av halevingen til en Thunderjet F-84

Av Odd Tore Saugerud |

Flystyrten var voldsom, det ble et flammehav, og deler av flyet ble spredt over et stort område i uoversiktlig terreng. Halevingen havnet om lag 700 meter sydøst for turbinen på bilde nr. 30135. I bakgrunnen på bildet er det en halvstor stein. Denne har nå blitt til en minnestein over flyveren, se bilde nr. 30137.

23 Okt 2018

Rester av turbinen til en Thunderjet F-84

Av Odd Tore Saugerud |

Under formasjonsflyvning over Sørkedalen i 1952 ble det berøring mellom to av flyene i formasjonen, og et av dem styrtet i Dammyrdalen. Ganske tett ved veien ligger disse restene av turbinen. Bildet viser i forgrunnen deler av den elleve-trinns kompressoren, og i bakgrunnen fire av de åtte brennkamrene. Bak disse er det en ett-trinns turbin, ikke synlig på dette bildet. Turbinen var kjentmannspost i perioden 2008 – 10. Sammenlignet med bildene fra den gang er vrakdelene like, men da var det ikke vekst av mose på dem.