Fuglemyrhytta

Fuglemyrhytta et halvt år etter at bilde nr. 29281 ble tatt i begynnelsen av april. I tillegg til en helt ny hytte så er de fire grantrærne man så på bildet til Nina Didriksen, tatt ned. De tre-fire bjørketrærne kan også bli hugget, slik at utsikten blir enda bedre.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

05 Okt 2018

Fundamenter til bærebukker på Nysetertaubanen

Av Odd Tore Saugerud

På kollen Østhagan er det fundamenter til flere bærebukker på Nysetertaubanen. Hver bukk hadde fire bein av solid eiketre som var festet til hvert sitt fundament. Disse var av to tilhogde steinblokker, holdt sammen med jernhaker, og med en gjenget stålstang for feste av beinet. På bildet er det fundamenter for to bukker. Øverst er tre fundamenter synlige, de to mot dalen står på en oppbygning av steinblokker. Nederst er bare ett fundament synlig.

05 Okt 2018

Rester av en steinkasse på Østhagan?

Av Odd Tore Saugerud

På begynnelsen av 1900-tallet var det vanlig å bruke taubaner til transport i forbindelse med gruvedrift. Det var da nødvendig med lodd for å holde bærevaierne stramme. Bilde nr. 22238 viser de støpte loddene som ble brukt på taubanen fra Gjellebekk til Gullaug. På Nyseterbanen ble det ifølge beskrivelse og tegninger benyttet steinkasser i stedet. På Østhagan ligger det fortsatt to firkantede steinrøyser med metallbånd til å holde dem sammen. Kan dette være rester etter steinkasser? Det må i tilfelle ha vært flere slike stablet på hverandre for å få nok strekk i vaieren.

05 Okt 2018

Strammestasjonen på Østhagan

Av Odd Tore Saugerud

I 1886 ble det oppdaget store forekomster av sinksulfider i området omkring Grua. Mellom 1905 og 1907 ble det etablert gruver ved Nyseter, Skjerpemyr og Mutta. For transport av malmen ble det bygget taubaner fra Mutta og Nyseter til malmvaskeriet. Dette er restene av strammestasjonen for bærevaierne på Nyseterbanen. Den sto på kollen Østhagan. Her er fundamentet, en festeanordning for strammerne, rester av vaierne og av skinnene som trinsene til kaggene gikk på under skiftet fra en bærevaier til den neste.