Hvilebenk ved Gruveveien

Gruveveien går fra Gruvelia til Engelstadvangen. Østover ser man mot Nannestad og Gardermoen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

28 Sep 2018

Kirkebygjermenningen en høstdag

Av Anka Nordenborg

Kirkebygjermenningen er et av flere flotte vann i Romeriksåsene.

03 Okt 2018

Utsikt fra Storsteinsfjell mot Drammensfjorden

Av Odd Tore Saugerud

Drammensfjorden ligger syd for Storsteinsfjellet. Korteste avstand dit er 8 kilometer. Nærmeste odde til venstre for fjorden er Laheld med Laheldholmen, 13 kilometer, og til høyre for fjorden Sandtangen, 19 kilometer unna. Det kan være interessant å legge merke til blåstikket selv under disse gode siktforholdene. Ved avstander over 20 kilometer er det omtrent ikke andre farger enn blått, og et godt behandlet bilde med høy kontrast i sort/hvitt kunne gitt flere og tydeligere detaljer enn fargebildet under slike forhold, se f.eks. bilde nr. 23999.

03 Okt 2018

Utsikt fra Storsteinsfjell mot Hørtekollen

Av Odd Tore Saugerud

Mot nord dominerer Hørtekollen med sin velkjente profil og stupene mot syd, 13 km unna. Over Brekkeåsen til høyre for denne er husene på Sollihøgda synlige 20 kilometer unna. Til høyre for disse gården Skogen. Kulen(e) i horisonten litt til venstre for Skogen er muligens Oppkuven (38 km unna), men kan også være Kampeknerten og Mørkreiåsen, som er noe nærmere.