Kirkebygjermenningen en høstdag

Kirkebygjermenningen er et av flere flotte vann i Romeriksåsene.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

03 Okt 2018

Utsikt fra Storsteinsfjell mot Drammensfjorden

Av Odd Tore Saugerud

Drammensfjorden ligger syd for Storsteinsfjellet. Korteste avstand dit er 8 kilometer. Nærmeste odde til venstre for fjorden er Laheld med Laheldholmen, 13 kilometer, og til høyre for fjorden Sandtangen, 19 kilometer unna. Det kan være interessant å legge merke til blåstikket selv under disse gode siktforholdene. Ved avstander over 20 kilometer er det omtrent ikke andre farger enn blått, og et godt behandlet bilde med høy kontrast i sort/hvitt kunne gitt flere og tydeligere detaljer enn fargebildet under slike forhold, se f.eks. bilde nr. 23999.

03 Okt 2018

Utsikt fra Storsteinsfjell mot Hørtekollen

Av Odd Tore Saugerud

Mot nord dominerer Hørtekollen med sin velkjente profil og stupene mot syd, 13 km unna. Over Brekkeåsen til høyre for denne er husene på Sollihøgda synlige 20 kilometer unna. Til høyre for disse gården Skogen. Kulen(e) i horisonten litt til venstre for Skogen er muligens Oppkuven (38 km unna), men kan også være Kampeknerten og Mørkreiåsen, som er noe nærmere.

03 Okt 2018

Utsikt fra Storsteinsfjell mot Vardåsstupene

Av Odd Tore Saugerud

I går var det tett tåke og kortvarig sterkt snøfall på Utsikten på Storsteinsfjell, nær null sikt. I dag var det sol og klar høstluft, og mulighet til å se langt og skarpt. I sentrum på bildet mot øst er stupene på Vardåsen 14 kilometer unna. Foran stupene er noen av bygningene på Dikemark synlig, og bak først Nesodden, 27 kilometer, og bak den Tømmerås, 45 kilometer unna.