Kart over Høgvolltoppen med omgivelser

Bildet viser omtrent samme utsnitt av Høgvolltoppen og området rundt den med rektangelkart opprinnelig fra 1872, veier revidert 1939, gradteigkart opprinnelig konstruert i tiden 1912. – 1934, og digitalt turkart fra oktober 2016. De to første kartene er i målestokk M 1 : 100 000, mens det digitale er i M 50 : 000. Det siste er forminsket til M 1 : 100 000 slik at kartene skal være direkte sammenlignbare. På rektangelkartet er Høgvolltoppen og fortsettelsen av den mot vest kalt HøgBrend(e)n. Den røde sirkelen på gradteigkartet viser hvor plassen som er omtalt under bilde nr. 30027, ligger.

Edit

Eldre bilder i kategori: Diverse

24 Mai 2018

Kart over Køllen

Av Odd Tore Saugerud

Dette er et utsnitt av Bærums Skiklubs orienteringskart Køllen 1:10 000 fra 2008. De fleste hyttene som er fotografert og lagt inn i Markadatabasen, er markert med magenta sirkelflater, og anbefalt traktorvei opp Kollekleiva er markert med magenta strek. Stinettet har forandret seg i løpet av ti år, og det samme gjelder de få hogstfeltene. I forbindelse med hyttene er enkelte uthus utelatt.

19 Okt 2017

Snart skiføre i Nordmarka Nord

Av Lars Gulbrandsen

Flott rim rundt Rødputten, sør for Store Skillingen, i Nordmarka nord.

26 Sep 2017

Kart over tunnelprosjektet Gjerdingen – Store Daltjuven og Daltjuven – Ingvaldsflaten

Av Odd Tore Saugerud

Dette kartet viser de viktigste stedene i forbindelse med tunnelprosjektet Gjerdingen/Grimsvann – Store Daltjuven og Daltjuven – Ingvaldsflaten/Sandungskalven. Kartutsnittet fra 1873 viser hvordan terrenget i dette området så ut før anlegget.