Uthuset ved Høgvolltoppen 2008 - vestveggen

Sett fra sydvest så uthuset mye bedre ut. Både langveggen og endeveggen mot syd hang bra sammen og holdt seg oppreist. Døra var forholdsvis bred, og det var fortsatt helt glass i vinduet. På langveggen var det spikret opp naturlige kroker av greiner, kanskje til klær, kanskje til garntørk?

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

26 Okt 2008

Uthuset ved Høgvolltoppen 2008 - østveggen

Av Odd Tore Saugerud

Den nærmeste av de to bygningene på bilde nr. 30027 var ganske opplagt et uthus, uten innvendig panel, og med bare ett ganske lite vindu. En gang hadde det nok vært rødmalt utvendig. Østveggen og taket hadde nå råtnet og falt sammen. Innvendig var alt bare rot, mest takstein og bord med spiker i.

26 Okt 2008

En ukjent plass i vestlia på Høgvolltoppen 2008

Av Odd Tore Saugerud

I et da ganske nytt, tilplantet flatehogstområde i lia nedenfor Høgvolltoppen lå denne plassen med to bygninger. De hadde overlevd hogsten, selv om de nok var ganske forfalne allerede da. Erfaringer fra andre steder viser at skogsmaskiner liker å kjøre over falleferdige bygninger, men her var det heldigvis ikke slik.

28 Sep 2018

En stille stund ved Nordbysjøen

Av Odd Tore Saugerud

Det var fint med en liten pause ved nordenden av Nordbysjøen og gjøre ingenting, bare se ut over vannet. Båtene er nå trukket på land, men denne varme sommeren var det sikkert stor aktivitet med dem. Nå kom det etter hvert vind og litt regn, så det var godt å starte tilbaketuren til Myrdammen.