Store Sarabråtbakken

Dette bildet viser ikke en rydningsrøys eller gravrøys, men sannsynligvis den oppbygde overgangen i den store Sarabråtbakken. Den lå i den bratte sydlia av Sarabråtåsen om lag 70 meter øst for Sleppa, og tillot hopplengder på opp til 40 meter. Nå er det meget bratte unnarennet tilgrodd, men for rundt 40 år siden var det fortsatt godt synlig fra veien til Mariholtet. Her er nå en Ola Dilt-post, og vi husker den som en tidligere historisk post (2009).

Store Sarabråtbakken

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

20 Sep 2018

Gullsmedgrana, Oslos høyeste

Av Odd Tore Saugerud |

I en liten dal nær Elvåga står det flere høye graner, og en av de to på bildet er den høyeste med sine 44 meter i 2010, og gjerne noe mer i 2018. Den var historisk post i turorienteringen Ola Dilt i 2017. I nabolaget er det flere høye trær, i dalen også bjørker, og på åsryggen slanke furuer. Det blir litt spennende å se hvordan ekstremværet «Knud» slår til her, for en av de høye nabobjørkene hadde akkurat gått over ende.

20 Sep 2018

Rydningsrøys ved østre Gullsmeden

Av Odd Tore Saugerud

Plassen østre Gullsmeden, se bilde nr. 23674, hadde etter rydningsrøysene å dømme, ganske store jordveier nærmere Elvåga. I dag er de tett tilplantet med gran, og for det meste er bunnen fri for vegetasjon. I så måte er ikke bildet typisk.

01 Apr 2012

En ruin langs veien til Gullsmeden 2012

Av Odd Tore Saugerud

Dette er samme ruin som på bilde nr. 30002, men tatt tidlig på våren 2012. Her sto Oslo Skiklubs skihytte, en tømmerhytte på rundt 60 kvadratmeter, bygget i 1931. Den ble revet i 1941 da Elvåga hadde blitt drikkevannsmagasin for Oslo. Vest for hytta hadde de anlagt en hoppbakke for hopplengder på 25 – 30 meter.