En annerledes hytte ved Store Gulbrandstjern

Fra Nyseterløypa er flere store og velholdte hytter synlige ved Store Gulbrandstjern. Denne hytta i sydenden er unntaket. Her mangler tydeligvis diagonalstivere i reisverket, de utvendige støttene som skulle gjøre den jobben råtner opp, og så vil den sige helt sammen.

En annerledes hytte ved Store Gulbrandstjern

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

18 Sep 2018

Høstlig idyll ved Store Gulbrandstjern

Av Odd Tore Saugerud

Det er to Gulbrandstjern. Begge ligger i myrområdet nord for for Kolltjern. Det lille tjernet ligger sydsydvest for det store. Et stille område i den bare årstiden, men vinterstid er det trafikk her, da Nyseterløypa går forbi begge tjernene. For at de fleste skal kjenne seg igjen, har jeg også tatt med et vinterbilde fra Store Gulbrandstjern, se bilde nr. 29991.

17 Sep 2018

Stup og steinblokker i Godbekkdalen

Av Odd Tore Saugerud

Øverst er Godbekkdalen mosekledd og ganske idyllisk, mens lenger mot syd blir bekkeløpet smalere, og særlig østsiden brattere. Her har den gått over i stup med store steinblokker under, mens bekken roer seg litt og danner en liten kulp omgitt av bløt mose.

17 Sep 2018

«Dyret» i Øvre Blanksjø

Av Odd Tore Saugerud

Tørrfurua i Øvre Blanksjø må være en av de mest fotografert tørrfuruer i Marka der den ligger med sin mange styltebein i vannet. Nord for seg har den en slektning som har mistet mesteparten av beina, men som fortsatt holder seg oppreist. Hvor lenge det varer, er usikkert.