Svartoråsen: hytta ved sydenden av åsen

Dette er den andre av de to hyttene på Svartoråsen. Laftet og litt mer forseggjort enn den i nord, se bilde nr. 29955, men historien her er den samme: i bruk på 1970-tallet, nå i forfall. Også her har skorsteinen blitt vedlikeholdt, her med et tungt betongpåstøp over en gammel murstenskjerne. Kanskje ikke helt i tråd med det brannvesenet foreskriver. Stien til hytta er fortsatt oppgått, for her var det i sin tid fin utsikt før skogen vokste seg høy, og det er fortsatt mulighet for utsikt lenger mot øst.

Svartoråsen: hytta ved sydenden av åsen

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

08 Sep 2018

En luftig geocache på Svartoråsen

Av Odd Tore Saugerud

På vår vei over Svartoråsen møtte vi denne gruppen dansker, alle med nesen ned i hver sin GPS eller mobiltelefon. Cachen skulle være innenfor fem meter, men hvor? En med skarpt blikk fant den godt oppe i dette treet, og den klatrekyndige ble sendt til værs. Her har cachen vært til kontroll på bakken, og er på vei gjennom lufta til klatreren, som så skal klatre opp igjen for å legge den tilbake på plass. Og så sto neste geocache for tur.

08 Sep 2018

En vulkansk gasslomme

Av Odd Tore Saugerud

Tar du stien på østsiden av Svartoråsen fra nord, kommer du omtrent midtveis på åsen til et litt bratt parti opp på en liten sidekolle med berg i dagen. I nedkanten av det bare området ligger denne ganske tydelige gasslommen. Som bildet viser, er sidekantene ganske glatte, men kortsiden nærmest Atie er ruglet. Dette er typisk for vulkanske gasslommer, så dette er en slik, og ikke en liten jettegryte.

08 Sep 2018

Svartoråsen: hytta ved Skuibakken

Av Odd Tore Saugerud

På Svartoråsen er det to hytter, denne i nordenden rett syd for Skuibakken, og en i sydenden, se bilde nr. 29958. Dette er en nøktern hytte, sannsynligvis fra mellomkrigstiden. Den var i bruk da det ble laget skikkelig orienteringskart over åsen på slutten av 1970-tallet, og fikk ny skorstein da. Nå er den ikke i bruk, og blir ikke vedlikeholdt. Forfallet har startet, slik det skjer med mange markahytter nå for tiden.