En vulkansk gasslomme

Tar du stien på østsiden av Svartoråsen fra nord, kommer du omtrent midtveis på åsen til et litt bratt parti opp på en liten sidekolle med berg i dagen. I nedkanten av det bare området ligger denne ganske tydelige gasslommen. Som bildet viser, er sidekantene ganske glatte, men kortsiden nærmest Atie er ruglet. Dette er typisk for vulkanske gasslommer, så dette er en slik, og ikke en liten jettegryte.

En vulkansk gasslomme

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

08 Sep 2018

Svartoråsen: hytta ved Skuibakken

Av Odd Tore Saugerud

På Svartoråsen er det to hytter, denne i nordenden rett syd for Skuibakken, og en i sydenden, se bilde nr. 29958. Dette er en nøktern hytte, sannsynligvis fra mellomkrigstiden. Den var i bruk da det ble laget skikkelig orienteringskart over åsen på slutten av 1970-tallet, og fikk ny skorstein da. Nå er den ikke i bruk, og blir ikke vedlikeholdt. Forfallet har startet, slik det skjer med mange markahytter nå for tiden.

08 Sep 2018

Flislagte løypetraséer - stor forbedring for skiløpere og joggere

Av Jørgen Fog |

Oslo kommune har flislagt de tidligere steinete, stygge løypetraseene langs Bomveien. Joggere har allerede begynt å løpe på det myke underlaget, og etter hvert kommer nok blomstene også!

08 Sep 2018

Tryvannskleiva er i sommerdrakt - om høsten!

Av Jørgen Fog

Etter en lang periode med tørke kom regn og friske grønnfarger frem igjen.