Morgenutsikt fra Skaugumsåsen

Morgentåken er i ferd med å forsvinne når formiddagssolen får tak. Utsikten fra Skaugumsåsen er vidstrakt, kameraet yter den ikke full rettferdighet. Stien opp og ned sørtuppen av åsen er svært bratt, og en skal være svært forsiktig på nedturen. Det finnes også andre stier i området, i tillegg både naturreservater og et landskapsvernområde.

Morgenutsikt fra Skaugumsåsen

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

04 Sep 2018

Svartoråsen med utsikt mot Kolsås

Av Nina Didriksen

Mellom Skui og Jordbru ligger Svartoråsen, en avlang ås med stier i nord-sør-retning. Bortsett fra en ny turorienteringspost for kjentfolk, var det bare masse hjortelusfluer her i dag.

04 Sep 2018

Utsikt ned i Homledalsjuvet

Av Odd Tore Saugerud

Dette bildet er tatt rett ovenfor den nederste steinen (den med skarpt hjørne) på bilde nr. 29947, og viser utsikten ned i juvet derfra. Siden vestveggen i juvet er loddrett og med overheng, er det ikke mulig med håndholdt kamera å få frem skikkelig dybdevirkning her om man ikke skal gå på akkord med sikkerheten.

04 Sep 2018

Åsryggen vest for Homledalsjuvet

Av Odd Tore Saugerud

Homledalsjuvet fortsetter som en myrlendt dal med stup på vestsiden fra Fjellstua til Homledal. Et par steder er det revner i stupet hvor det går an å ta seg opp på åsryggen vest for juvet. Bilde nr. 29946 av Fjellstua er tatt nær toppen av denne ryggen. Mot syd går åsen over til å bli en skarp og smal rygg, under én meter bred på det smaleste. Dette bildet viser starten på ryggen før den virkelig blir bratt mot syd. Her er det omkring 200 høydemeter ned til Holsfjorden.