Svartoråsen med utsikt mot Kolsås

Mellom Skui og Jordbru ligger Svartoråsen, en avlang ås med stier i nord-sør-retning. Bortsett fra en ny turorienteringspost for kjentfolk, var det bare masse hjortelusfluer her i dag.

Svartoråsen med utsikt mot Kolsås

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

04 Sep 2018

Utsikt ned i Homledalsjuvet

Av Odd Tore Saugerud

Dette bildet er tatt rett ovenfor den nederste steinen (den med skarpt hjørne) på bilde nr. 29947, og viser utsikten ned i juvet derfra. Siden vestveggen i juvet er loddrett og med overheng, er det ikke mulig med håndholdt kamera å få frem skikkelig dybdevirkning her om man ikke skal gå på akkord med sikkerheten.

04 Sep 2018

Åsryggen vest for Homledalsjuvet

Av Odd Tore Saugerud

Homledalsjuvet fortsetter som en myrlendt dal med stup på vestsiden fra Fjellstua til Homledal. Et par steder er det revner i stupet hvor det går an å ta seg opp på åsryggen vest for juvet. Bilde nr. 29946 av Fjellstua er tatt nær toppen av denne ryggen. Mot syd går åsen over til å bli en skarp og smal rygg, under én meter bred på det smaleste. Dette bildet viser starten på ryggen før den virkelig blir bratt mot syd. Her er det omkring 200 høydemeter ned til Holsfjorden.

04 Sep 2018

Fjellstua på Utsikten

Av Odd Tore Saugerud

Fjellstua på Utsikten ved starten av Homledalsjuvet ble bygget som kafé for veifarende i 1950. Den ble en stor suksess, men i 1970 hadde trafikantene fått det for travelt til å stoppe der, og kafédriften opphørte. Nå er den bolighus, som dessverre blokkerer utsiktspunktet.