Holendammen: et lite, litt gjemt vannverk

I Holenbekken, og nær plassen Holen, ligger Holendammen, også den mellom nedfartene i Wyllerløypa. En liten, fint oppmurt gråsteindemning fra 1920-tallet med egen trappenedgang og kum, antageligvis for reguleringsformål.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

02 Sep 2018

Kjentmannsmerket 2018: snoren er kuttet

Av Odd Tore Saugerud |

Åpningsprosedyren for Kjentmannsmerket 2018 var den tradisjonelle: kutte snoren så skiforeningsblusen går i været og sprer sjokolade over alle de forventningsfulle. I år gikk lyktes kuttingen med én gang, bjørkestammen var spenstig, men sjokoladen lot vente på seg. Men den kom, og alle var fornøyde. Postene i denne perioden var varierte, men for en stor del kjente for vår del fra turer i egen regi. Men målene er verdt ett besøk til, minst.

02 Sep 2018

Kjentmannsmerket 2018: start med samling i Wyllerløypa

Av Odd Tore Saugerud |

Kjentmannsmerket 2018 hadde start og kjentmannspost ved den nyrestaurerte husmannsplassen Holen midt mellom nedfartene i Wyllerløypa. Plassen ble fraflyttet som bolig i 1977, men var i bruk som hytte til 2015. Fremmøtet var upåklagelig, og det var stemningen også.

01 Sep 2018

Homledalsjuvet: utsikt fra starten av selve juvet

Av Odd Tore Saugerud

Dette bildet er fra starten på selve Holmedalsjuvet. To skritt forover, og det blir så bratt at det er nødvendig å bruke både armer og ben for å ta seg fram. Det markerte fremspringet på høyre side er det samme som det på bilde nr. 29929. I blokkura ovenfor er det enkelte antydninger til oppbygd sti under blokkene, og det går en sti opp østre juvkant til Fjellstua. Som for de andre bildene herfra, er det ikke mulig å få fram hvor bratt det er på et todimensjonalt bilde. Det var ikke fristende å ta med seg en selvgående målestokk hit. I det hele tatt vil jeg ikke anbefale turen ned i juvet for andre enn de aller største entusiastene. Til sammenligning: Mørkganga er mindre bratt, og mye mer lettgått enn Holmedalsjuvet, uansett historiene om at husdyr har gått opp her. Kanskje med unntak av geiter, siden juvet alternativt kalles Geiterenna.