Til fots ved Stubdalstjern

En runde innom Ringerike O-lags turorienteringsposter bragte fotografen innom trakter som er mer trafikkert vinterstid. Stien til høyre går i løypa som kommer opp fra Damtjern. Når du er kommet hit, er det også slutt på de lange oppoverbakkene, og du kan «surfe» videre mot Løvlia.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Aug 2018

Opp med liten og stor

Av Erik Unneberg

Både voksne og barn har glede av å ta seg opp til toppen av Søndre Kolsås. Traseen opp fra Hauger er blåmerket, og de fleste velger nok den. Noe steinetesti, men absolutt overkommelig.

25 Aug 2018

Sønsteruddalen: kullveien til Sønsterud rett før siste serpentinen mot Rv 7

Av Odd Tore Saugerud

Den siste delen av kullveien før Rv 7 går i uregelmessige serpentiner. Her kan Rv 7 skimtes mellom trærne. Det er imponerende at man på slutten av 1700-tallet laget et slikt veianlegg for å frakte trekull fra områdene rundt Holsfjorden over Krokskogen og til Bærum Verk. Her må det ha vært mye lokalkunnskap om terrenget, og god forståelse av hva slags stigninger en hest med kullass kunne klare å komme opp. Riktig nok er trekull lett, men bakkene fra Rv 7 er stedvis meget bratte.

25 Aug 2018

Sønsteruddalen: et oppbygd parti av kullveien til Sønsterud

Av Odd Tore Saugerud

Kullveien var ikke enkel å følge. Stien/tråkket var svakt, og det var andre tråkk som tok av, men endte blindt eller gikk i feil retning. Det var derfor om å gjøre å finne oppbygde partier for å følge veien. Dette er et typisk eksempel. Her er ingen kunstferdige murer av tilhugget stein, her har man tatt det som er tilgjengelig i nærheten og stablet.