Opp med liten og stor

Både voksne og barn har glede av å ta seg opp til toppen av Søndre Kolsås. Traseen opp fra Hauger er blåmerket, og de fleste velger nok den. Noe steinetesti, men absolutt overkommelig.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Aug 2018

Sønsteruddalen: kullveien til Sønsterud rett før siste serpentinen mot Rv 7

Av Odd Tore Saugerud

Den siste delen av kullveien før Rv 7 går i uregelmessige serpentiner. Her kan Rv 7 skimtes mellom trærne. Det er imponerende at man på slutten av 1700-tallet laget et slikt veianlegg for å frakte trekull fra områdene rundt Holsfjorden over Krokskogen og til Bærum Verk. Her må det ha vært mye lokalkunnskap om terrenget, og god forståelse av hva slags stigninger en hest med kullass kunne klare å komme opp. Riktig nok er trekull lett, men bakkene fra Rv 7 er stedvis meget bratte.

25 Aug 2018

Sønsteruddalen: et oppbygd parti av kullveien til Sønsterud

Av Odd Tore Saugerud

Kullveien var ikke enkel å følge. Stien/tråkket var svakt, og det var andre tråkk som tok av, men endte blindt eller gikk i feil retning. Det var derfor om å gjøre å finne oppbygde partier for å følge veien. Dette er et typisk eksempel. Her er ingen kunstferdige murer av tilhugget stein, her har man tatt det som er tilgjengelig i nærheten og stablet.

25 Aug 2018

Sønsteruddalen: utsikt fra kullveien til Sønsterud

Av Odd Tore Saugerud

Det ble etter hvert klart at kullveien til Sønsterud på vestsiden av elva etter traktorvadet måtte ha gått der traktorveien går nå. Etter noen søk fant jeg en svak sti som senere viste seg å være planert og bygd opp der det var nødvendig. Den førte i riktig retning slik dette utsiktsbildet mot gamle Rv 7 ved Sønsterud viser. Her er det langt og bratt ned!