Sønsteruddalen: et oppbygd parti av kullveien til Sønsterud

Kullveien var ikke enkel å følge. Stien/tråkket var svakt, og det var andre tråkk som tok av, men endte blindt eller gikk i feil retning. Det var derfor om å gjøre å finne oppbygde partier for å følge veien. Dette er et typisk eksempel. Her er ingen kunstferdige murer av tilhugget stein, her har man tatt det som er tilgjengelig i nærheten og stablet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Aug 2018

Sønsteruddalen: utsikt fra kullveien til Sønsterud

Av Odd Tore Saugerud

Det ble etter hvert klart at kullveien til Sønsterud på vestsiden av elva etter traktorvadet måtte ha gått der traktorveien går nå. Etter noen søk fant jeg en svak sti som senere viste seg å være planert og bygd opp der det var nødvendig. Den førte i riktig retning slik dette utsiktsbildet mot gamle Rv 7 ved Sønsterud viser. Her er det langt og bratt ned!

25 Aug 2018

Sønsteruddalen: en gammel kullvei eller tømmervei litt ovenfor traktorvadet

Av Odd Tore Saugerud

Den eldre markalitteraturen (Fredrik Schjander d.e., H. O. Christophersen, og andre) beskriver flere gamle veier i området ved Sønsteruddalen. Denne tar av på vestsiden litt ovenfor traktorvadet, og kunne vært den veien Schjander beskriver i sine artikler. Men denne går oppover langs elva i retning Sønsterudsetra, mens Schjanders vei skulle gå ned til Sønsterud.

25 Aug 2018

Sønsteruddalen: ura nedenfor Nesseterveien

Av Odd Tore Saugerud

Nedenfor Nesseterveien forsvinner elva fullstendig når den passerer denne ura. Ura ender rett ovenfor traktorvadet. Nesseterveien er synlig som lyse området nær overkanten av bildet. Det er mulig å ta seg opp dit gjennom ura, men for min del klarer det seg med denne ene gangen. I forgrunnen er en ca. fire meter lang bøyd jernstang, muligens en del av den gamle veien på Altanen, se bilde nr. 20363.