Sønsteruddalen: en gammel kullvei eller tømmervei litt ovenfor traktorvadet

Den eldre markalitteraturen (Fredrik Schjander d.e., H. O. Christophersen, og andre) beskriver flere gamle veier i området ved Sønsteruddalen. Denne tar av på vestsiden litt ovenfor traktorvadet, og kunne vært den veien Schjander beskriver i sine artikler. Men denne går oppover langs elva i retning Sønsterudsetra, mens Schjanders vei skulle gå ned til Sønsterud.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Aug 2018

Sønsteruddalen: ura nedenfor Nesseterveien

Av Odd Tore Saugerud

Nedenfor Nesseterveien forsvinner elva fullstendig når den passerer denne ura. Ura ender rett ovenfor traktorvadet. Nesseterveien er synlig som lyse området nær overkanten av bildet. Det er mulig å ta seg opp dit gjennom ura, men for min del klarer det seg med denne ene gangen. I forgrunnen er en ca. fire meter lang bøyd jernstang, muligens en del av den gamle veien på Altanen, se bilde nr. 20363.

25 Aug 2018

Sønsteruddalen: traktorvadet i Sønsterudelva sett fra nord

Av Odd Tore Saugerud

Meningen med dette bildet er å vise hvor bratt og trangt det er, selv ved traktorvadet. Her gikk det allerede på slutten av 1700-tallet en vei for kulltransport til Bærums Verk, og da var det bru her. Brufundamentene sto fortsatt her på 1950-tallet, men ble ødelagt da traktorveien ble anlagt.

25 Aug 2018

Sønsteruddalen: traktorvadet i Sønsterudelva

Av Odd Tore Saugerud

Dette bildet er tatt omtrent på samme sted som bilde nr. 22552. Da var det flom og elv, nå er det tørkesommer og nærmest sildrebekk. Dette er det eneste stedet mellom Rv 7 og Nesseterveien hvor det har vært noen mening i å krysse elva.