Ursdalen: jordbruk og natur

Her brer Ursdalen seg ut syd for tårnet på Skuibakken. Jordbruksarealet dominerer bildet, gammel innsjøbunn som er forholdsvis slett og næringsrik, omgitt av bratte åser. I øst (venstre side av bildet) Svartoråsen, så følger Ramsåsen med skyhatt, og i vest Risfjellet. Urselvas løp med kantvegetasjon danner en diagonal mellom jordene før det svinger av og fortsetter opp den bratte, øvre delen av Ursdalen mellom Ramsåsen og Risfjellet. Det hvite huset som skimtes ved innløpet til denne delen av dalen, er våningshuset på den opprinnelige gården Persbråtan.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

09 Aug 2018

Falang bru ved Pilegrimsleden

Av Eivind Molde |

Her ved Falangsbekken skal det ha vært steinhvelvsbruer gjennom flere hundre år. Falang bru, slik vi ser den i dag, stod klar i 1834, og ble restaurert i 2010. Den bergenske hovedveg, som er den gamle hovedvegen mellom Oslo og Trondheim, går her. Pilegrimsleden følger også dette gamle vegfaret. Det er satt opp både informasjonsskilt, benker og bord ved brua, som du finner om du sykler på Falangvegen mellom Mo og Kittelsrud.

09 Aug 2018

Innhøstning ved Skirstad

Av Eivind Molde

Det er tid for innhøstning nå. Gården Skirstad ligger fint til ved Sølvsberget.

09 Aug 2018

Fint å sykle Breigutua

Av Eivind Molde

Breigutua går delvis i skog, delvis i kulturlandskap på strekningen mellom Tingelstad og foten av Sølvsberget. Her er det fint å sykle. Til høyre ser vi litt av Breidtjernet.