Den nederste bronsealdergravrøysa på Risfjellet

På Risfjellet rett nord for Ursdalens øvre del ligger det fem bronsealdergravrøyser og en mindre røys av jernaldertype. Som det høver seg for gravrøyser fra denne tiden, var utsikten formidabel. Røysa på bildet tilhører de minste og er ganske rasert, men er den hvor utsikten er minst tilgrodd, og derfor fortsatt best. Diameter for denne er åtte meter og anslått steinvolum ni kubikkmeter, mens det for de største, som ligger nærmere rassonen til åsen Knallru, er diameter 14 meter og volum omkring 75 kubikkmeter.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

10 Aug 2018

Kart over Ursdalen og nærmeste omgivelser

Av Odd Tore Saugerud

Ursdalen er heldigvis dekket av det ganske nye orienteringskartet Risfjellet, utgitt av IL Tyring og Bærums Skiklubb. For et område med så mye natur og forholdsvis få stier, er et kart som dette nesten en nødvendighet for å ta seg frem i terrenget og finne frem til interessante steder. De fleste steder som er omtalt i markanyttartikkelen om Ursdalen, er navnsatt på kartet.

10 Aug 2018

Bråbrems i Korketrekkeren

Av Nina Didriksen

En syklist har klart å stoppe før den brukne grana som sperrer veien nedenfor Midtstubakken. Mange holder stor fart ned bakkene her.

10 Aug 2018

Der røyk julegrana

Av Nina Didriksen |

Eller nei, den var nok ikke utpekt som årets kommunale juletre. Uansett er det slutt, treet knakk tvert av og fór overende i den kraftige vinden fredag ettermiddag.