Vann bare gjennom bunnluka

Dette bildet viser tydelig at overløp og hovedluke ved Katnosdammen er tørre, og at alt vannet tappes gjennom bunnluka. Der er det til gjengjeld fart i vannet, og Katnoselva fylles godt opp og har, for årstiden og tørken, stor vannføring. Det er ikke tilrådelig å krysse elva utenfor broene nå, heller ikke på de vadestedene jeg har funnet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

23 Jul 2018

Vannstanden i Katnosa

Av Odd Tore Saugerud

Normal full vannstand i Katnosa er til toppen av overløpet. Ifølge måleskalaene på vannsiden av demningen er vannet nå tappet ned om lag 1,3 meter. Det betyr at Katnosa tappes raskere enn vassdraget fra Gjerdingen. Det er ikke så rart, for Spålen har vært på minimumsnivå siden slutten av mai, og det sildrer bare så vidt vann i ett av tapperørene, se bilde nr. 29720.

23 Jul 2018

Vannstanden i Gjerdingen

Av Odd Tore Saugerud

Normal full vannstand i Gjerdingen er til toppen av overløpet. Nå er det så vidt at det lekker vann ut mellom betongssålen og den nederste bjelken som utgjør den regulerbare delen av overløpet. Det betyr at vannstanden nå er om lag 0,8 meter lavere enn normalen. Også her er det strømvirvel ved innløpet, som ligger syv meter under normalen. Den øvre delen av Gjerdingselva er tørr, og alt vann går til Store Daltjuven og ender etter hvert opp i Maridalsvannet. OVA regulerer tydeligvis vannene i dette vassdraget slik at alle vannene får omtrent samme reduksjon i vannstand.

23 Jul 2018

Vannstanden i Store Daltjuven

Av Odd Tore Saugerud

Det var forholdsvis stor vannføring i tunnelen Store Daltjuven – Ingvaldsflaten, se bilde nr. 29753, så da var det god grunn til å sjekke hvor mye Store Daltjuven var nedtappet. Ved reguleringshuset ved innløpet til tunnelen var vannstanden anslagsvis 0,5 meter under normal full vannstand. Det var en liten strømvirvel ved innløpet. Bildet viser området ved utløpet av tunnelen Gjerdingen – Store Daltjuven. Utløpet er synlig som to områder med småbølger utenfor den lille vika på bildet. Vika er kunstig, og ligger kanskje 30 meter sydvest for demningen, regnet langs vannkanten.