Starkadhytta 2018

Dette er hytta til skiklubben «Starkad». Skiklubben «Starkad», stiftet av unge menn fra det gode borgerskap i Kristiania, kjøpte den gamle husmannsplassen «Riisfjeldet» og bygde hytte der i 1906. Det er rydningsrøyser etter husmannsplassen rundt hytta. Bilde nr. 29756 viser hvordan hytta så ut i 2008. Eiendommen er godt vedlikeholdt, men det er ikke spor etter nylig bruk.

Starkadhytta 2018

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

10 Mai 2008

Starkadhytta 2008

Av Odd Tore Saugerud

Slik så hytta til skiklubben «Starkad» i 2008. Forskjellene mellom da og 2018 er at det har blitt laget ny tram til stabburet, det røde skjulet bak dette har bleknet og kledningen har begynt å råtne nederst. Noen kilder sier at hytta ble bygget der husene på den gamle husmannsplassen hadde ligget. Disse ble brent ned da plassen ble fraflyttet rundt år 1900.

18 Jul 2018

Demningen i Harestuvannet

Av Odd Tore Saugerud

Harestuvannet er demt opp med en kombinasjon av demning og bru. Bildet viser at vannstanden er langt under normal reguleringshøyde, og på nedsiden av demningen er det tydelig at det kommer vann ut av bunnlukene. Så her reguleres det for tiden etter minste tillatte vannføring, og vannet som skulle kommet hit fra Grimsvannet, Gjerdingen og Store Daltjuven, går til Oslo i stedet.

18 Jul 2018

Lav vannstand i Harestuvannet

Av Odd Tore Saugerud

På vei mot Katnoselva la jeg merke til at det var lange strender både i Harestuvannet og i Store Skillingen. Her er Harestuvannet sett fra syd. Bildet viser at det er mye som vanligvis er under vann, som nå ligger åpent og tørt.