Fra Sogn til Nordmarka

Dette veikysset ligger på gården Sogn - i den nordøstlige delen av Jevnaker kommune. Sognsveien og Sognsbakka er veiene som går ut herfra. I det fjerne ser vi Nordmarkas høye topper.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

11 Jul 2018

Ned bakkene ved Velo

Av Eivind Molde

Det går friskt unna ned Heierkleiva ved gården Velo.

18 Jul 2018

Lenseløken

Av Odd Tore Saugerud

Lenseløken ser ut til å være ganske grunn, og er omgitt av myrer. Ved fløting og høy vannstand ville tømmeret lett forville seg ut over de flate områdene. Men skåmurer og myr går ikke godt sammen, så i stedet ble det brukt lenser til å holde tømmeret på plass. Det var ikke mulig å se spor etter disse denne dagen, men kanskje lensefester i vannet kunne oppdages ved en tur i båt.

18 Jul 2018

Utløpet av Lenseløken

Av Odd Tore Saugerud

Dette trange sundet kan vel regnes som utløpet av Lenseløken, siden det her er tydelig at vannet strømmer igjen. Lenseløken er/var kjent for sitt gode fiske, og her observerte jeg også dagens eneste vak. Med flatt vann og mange insekter over og på vannet burde det vel vært flere.