Utløpet av Lenseløken

Dette trange sundet kan vel regnes som utløpet av Lenseløken, siden det her er tydelig at vannet strømmer igjen. Lenseløken er/var kjent for sitt gode fiske, og her observerte jeg også dagens eneste vak. Med flatt vann og mange insekter over og på vannet burde det vel vært flere.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

18 Jul 2018

Nedstrøms utløpet av Lenseløken

Av Odd Tore Saugerud

Nedstrøms utløpet av Lenseløken ligger denne flotte skåmuren. Ikke den lengste langs elva, men den med den fineste formen. Slike byggverk og kulturminner må ikke få forfalle!

18 Jul 2018

En tømmerplatting ved Sæterløken

Av Odd Tore Saugerud

På vestsiden av Katnoselva, nær øvre ende av Sæterløken ligger denne gamle tømmerplattingen. Funksjonen er egentlig ikke kjent, men siden den er forholdsvis lett tilgjengelig fra vest kan man anta at den ble brukt til å velte tømmer ut i elva for fløting videre nedover.

18 Jul 2018

Et elveparti mellom Sæterløken og Målfossen

Av Odd Tore Saugerud

Mellom Sæterløken og Målfossen er det mange stryk og noen småfosser. Her er det et parti der et vindfall sperrer elveløpet. På østsiden står flere tørrgraner og venter på tur. Blåstien langs Katnoselva følger bare delvis elva, og gir mindre utsyn til den enn ventet. Den ser også ut til å være lite brukt, og er dårlig vedlikeholdt med mengder av vindfall og toppbrekk tvers over.