Ursdalen: typisk interiør i elvedalen

I elveleiet i Ursdalen blir stup og skrenter avløst av flatere partier med til dels storsteinet ur. Tett vegetasjon og falne trær er det hele veien, med store partier med høy strutseving over ur. Det er tidgrevende og vanskelig å ta seg frem både i elveleiet og ved siden av, spesielt fordi det mange steder er stor brennesle innimellom annen vegetasjon. Dette tyder på at det har vært husdyr i området, og etter litt søk var det mulig å finne en delvis opparbeidet gammel tømmervei. Den var riktignok helt nedgrodd, men likevel et brukbart alternativ til de verste delene av elveløpet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

13 Jul 2018

Ursdalen: en bestand med hvite fagerklokker

Av Odd Tore Saugerud |

Under stupet på østre elvebredd på bilde nr. 29702, men gjemt bak det falne treet, var det et område med en bestand av hvite fagerklokker. Det var det eneste stedet langs denne elvestrekningen de vokste, og det var såpass langt til bebyggelse og hager at det er lite sannsynlig at de skulle ha spredd seg derfra. Ellers var det grønt og frodig i dalen, den lange tørkeperioden til tross. Der sola kom til, var det tendens til fordampingståke etter gårsdagens regnskyll.

13 Jul 2018

Ursdalen: nedre elvedal

Av Odd Tore Saugerud

Forrige tur i nedre del av Ursdalen stoppet med en utsikt over elvedalen videre oppover etter fossen i elvecanyonen, se bilde nr. 29644. Fra enden av idrettsbanen på Åsen er det mulig å ta seg ned på sti og utydelige tråkk til elva, og deretter nedover langs elva nesten til toppen av fossen. Bildet viser utsikten oppover derfra: stup og skrenter på begge sider, falne trær tvers over elveleiet. Mulig, men tidkrevende å ta seg frem ved lav vannføring, men i flom er hele elveleiet fylt av vann.

13 Jul 2018

Fuglemyrhytta under tak

Av Nina Didriksen

Om to og en halv måned er det offisiell åpning av DNTs nye ubetjente hytte ved Vettakollen, og byggeprosessen går sin gang.