Musehoggets konturer

Hyttas konturer markert med furustammer og lagets leder Vidar Larsen i hyttas bortre hjørne. Bildet er fra Skedsmo Historielags minnemarkering ved stedet der milorghytta lå. I dag er bare konturene av grunnmuren og rester av noen bruksgjenstander tilbake. Hytta lå utilgjengelig til på myra øst for Lalaåsen og øst for Nordre Ryggevann, rett sør for utfartsstedet Busterudvangen. Her kunne en føle seg rimelig trygg for at tyske soldater ikke skulle finne fram. Det er kjent at flere i Milorg benyttet seg av hytta, men ingen navn er kommet fram.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

22 Jun 2018

Rast ved Nordre Ryggevann

Av Steinar Bunæs

Skedsmo Historielag arrangerte 22. juni 2018 en tur til ved stedet der milorghytta Musehogget lå. Her har gjengen en rast. Vi ser Nordre Ryggevann i bakgrunnen.

22 Jun 2018

Ny tavle ved Musehogget

Av Steinar Bunæs |

Skedsmo Historielag satte 22. juni 2018 opp en minnemarkering ved stedet der milorghytta Musehogget lå. Slik ser den ut.

08 Jul 2018

Mange badet i Burudvann i dag

Av Erik Unneberg |

Burudvann viste seg fra sin beste side i ettermiddag. Sol og høy temperatur både på land og i vannet lokket mange til å oppsøke badeplassen sørvest i vannet.